Xiu chun dao II: xiu luo zhan chang 2017
Xiu chun dao II: xiu luo zhan chang 2017

Story: In the Ming dynasty of China, Shen Lian (starring Chang Chen), a secret police of corrupt government, is trapped by the conspiracy on a mission. To prove the innocence, he seeks the truth with a girl called Bei Zhai (starring Yang Mi).
Release date: 01 Dec 2017
User Votes: 6.8
Countries: China,
Genres: Action, Drama, History,
MPAA Rating: R
Runtime: 90 minutes
Oscars: None
SIMILAR MOVIES
Queen of the South - 2016
Taimu surippu 10000-nen: Puraimu Rôzu - 1983
Suronin makaritoru dai yonbu sarumo jigoku nokorumo jigoku - 1983
Kanei Gozen Shiai - 1983
Gan lv ji - 1983
The Accident - 1983
Leer om leer - 1983
Suronin makaritoru dai gobu namida ni kieru mikka gokuraku - 1983
Suronin makyosashodani no himitsu - 1983
Mittei - 1983