Movies from china:
more countries
Jia lian - 1986 Jia lian (1986)
None
Rating: 0/10
Drama,
Lili Xu, Da Zhang, Kuier Zhao,
Ye shan - 1986 Ye shan (1986)
None
Rating: 6.8/10
Drama,
Yuan Du, Lin Pai, Yuzhen Qiu,
Gu nu lei - 1986 Gu nu lei (1986)
None
Rating: 0/10
Romance, War,
Jhana, Yeerken,
Nan fu nan qi - 1913 Nan fu nan qi (1913)
None
Rating: 0/10
,
Wang Bing-Seng, Ding Meng-He,
Ruci duoqing - 1956 Ruci duoqing (1956)
None
Rating: 0/10
,
Linlang Ye, Zenqing Liu, Bing Duan,
The Story Shouldn't Had Happend - 1983 The Story Shouldn't Had Happend (1983)
None
Rating: 0/10
Drama,
,
Mao Ze Dong - 1983 Mao Ze Dong (1983)
None
Rating: 0/10
Drama,
,
Mo dai huang hou - 1987 Mo dai huang hou (1987)
None
Rating: 7.1/10
Drama,
Yiwei Fu, Wen Jiang, Wei Liu,
Ren gui qing - 1987 Ren gui qing (1987)
None
Rating: 7.4/10
Drama,
Shouli Xu, Baotian Li, Qilin Ji,
Discover new actors