Movies from china:
more countries
Xi'an shi bian - 1981 Xi'an shi bian (1981)
None
Rating: 5.9/10
Drama, War,
Yue Gu, Weilin Guo, Ange Jin,
Shunmao Monogatari Taotao - 1981 Shunmao Monogatari Taotao (1981)
None
Rating: 7.8/10
Animation,
,
Yuan Ye - 1981 Yuan Ye (1981)
None
Rating: 6.6/10
Drama,
Xiaoqing Liu, Zaibao Yang, Min Bu,
Nanchang qi yi - 1981 Nanchang qi yi (1981)
None
Rating: 0/10
War,
,
Alima - 1981 Alima (1981)
None
Rating: 0/10
War,
Ritu Qina, Gaowa Sharen, Gaowa Siqin,
Xin bing Ma Qiang - 1981 Xin bing Ma Qiang (1981)
None
Rating: 0/10
War,
,
Xiao lu - 1981 Xiao lu (1981)
None
Rating: 0/10
,
,
Nu bing - 1981 Nu bing (1981)
None
Rating: 0/10
War,
Ping Ni, Lihua Wang, Jinjin Xu,
Zhong sheng - 1981 Zhong sheng (1981)
None
Rating: 0/10
Drama,
Ming Cai, Yin Chen, Fang Gao,
Yao - 1981 Yao (1981)
None
Rating: 0/10
Drama,
Mu Bai, Guojun Chen, Qi Chen,
Gu ci shi bi - 1981 Gu ci shi bi (1981)
None
Rating: 0/10
Drama,
Zhiqiang Chi, Yi Jin, Ding Li,
Ta cong wu zhong lai - 1981 Ta cong wu zhong lai (1981)
None
Rating: 0/10
Drama,
,
Zhi yin - 1981 Zhi yin (1981)
None
Rating: 6.8/10
,
Xin-Gang Wang, Ruocheng Ying, Yu Zhang,
Dahu - 1981 Dahu (1981)
None
Rating: 0/10
Family,
Jianlan Si, Chi Zhang, Tong Zhang,
Lin ju - 1981 Lin ju (1981)
None
Rating: 7.2/10
Drama,
Xinqing Cui, Hanyuan Feng, Kai Huang,
Ziye - 1981 Ziye (1981)
None
Rating: 5.8/10
Drama,
Xiaoying Cheng, Yelu Gu, Fei Han,
Ren shen guo - 1981 Ren shen guo (1981)
None
Rating: 7.4/10
Animation,
,
Xiao Jie - 1981 Xiao Jie (1981)
None
Rating: 7.8/10
Drama,
Kai Min Guo, Yanjin Yang, Yu Zhang,
Ku nao ren de xiao - 1981 Ku nao ren de xiao (1981)
None
Rating: 7.9/10
,
Mu Bai, Zhi Cheng, Hengzhi Fu,
Discover new actors