Movies from china:
more countries
Che lun gun gun - 1975 Che lun gun gun (1975)
None
Rating: 0/10
War,
Qi Da,
Hong ying dao - 1975 Hong ying dao (1975)
None
Rating: 0/10
,
Qi Fu, Long Jiang, Guangchao Li,
Yi Meng Song - 1975 Yi Meng Song (1975)
None
Rating: 0/10
,
,
Chang kong xiong ying - 1976 Chang kong xiong ying (1976)
None
Rating: 0/10
War,
,
Kai shan de ren - 1976 Kai shan de ren (1976)
None
Rating: 0/10
,
,
Shi ba che - 1976 Shi ba che (1976)
None
Rating: 0/10
Drama,
Binkun Liu, Zhiling Tong,
Shi zi lou - 1976 Shi zi lou (1976)
None
Rating: 0/10
Drama,
Mengli He, Xiaogao Xueqiao,
Hong jun bu pa yuan zheng nan - 1976 Hong jun bu pa yuan zheng nan (1976)
None
Rating: 0/10
Music,
,
Qingchun - 1977 Qingchun (1977)
None
Rating: 6.8/10
,
Joan Chen, Xiyan Wang, Ping Yu,
Xiong ji - 1977 Xiong ji (1977)
None
Rating: 0/10
Mystery,
Qi Da, Lan Gu, Moran Li,
Shi yue de sheng li - 1977 Shi yue de sheng li (1977)
None
Rating: 0/10
Musical,
,
Zu guo a, mu qin! - 1977 Zu guo a, mu qin! (1977)
None
Rating: 0/10
Drama, History,
,
Lie zi 99 hao - 1978 Lie zi 99 hao (1978)
None
Rating: 0/10
Drama,
,
Liu san jie - 1978 Liu san jie (1978)
None
Rating: 0/10
,
,
Zou zai zhan zheng qian mian - 1978 Zou zai zhan zheng qian mian (1978)
None
Rating: 0/10
Drama, War,
,
Wo men shi ba lu jun - 1978 Wo men shi ba lu jun (1978)
None
Rating: 0/10
Drama, War,
,
Discover new actors