Movies from china:
more countries
Ta pu - 2007 Ta pu (2007)
None
Rating: 0/10
Drama,
Wei Wang, Ying Liu, Hao Chen,
Wang shan - 2007 Wang shan (2007)
None
Rating: 0/10
,
Bo Zhou, Shuangbao Wang, Ping Dong,
Caipiao ye fengkuang - 2007 Caipiao ye fengkuang (2007)
A tale of avarice and betrayal over a winning lottery ticket.
Rating: 0/10
Comedy,
Qiang Li, Chunyang Zhao, Liuyuan Ding,
Xue chan - 2007 Xue chan (2007)
None
Rating: 6.5/10
Drama,
Yuanbing Gao, Dequn Han, Qifa Hong,
Bing ai - 2007 Bing ai (2007)
None
Rating: 0/10
,
,
Yingtao - 2007 Yingtao (2007)
None
Rating: 7.5/10
Drama,
Me Le, Li Long, Liwen Ma,
Yèwèibèn - 2007 Yèwèibèn (2007)
None
Rating: 0/10
Drama,
Tong Bao, Na Guan, Hui Yao,
Xiawu gou jiao - 2007 Xiawu gou jiao (2007)
None
Rating: 6.2/10
Drama,
Chen Chu, Qian Gu, Dong Han,
Yin xing de chi bang - 2007 Yin xing de chi bang (2007)
None
Rating: 6.8/10
Family,
Qingyao Lei,
Xiao shuo - 2007 Xiao shuo (2007)
None
Rating: 8.2/10
Drama,
Zhiwen Wang, Tong Wang, Cheng Ah,
Milk and Fashion - 2007 Milk and Fashion (2007)
A film about different cultures, fashion, ballet, and making your dreams come true.
Rating: 3.7/10
Drama, Romance,
James H. Boettcher, Vanessa Branch, Li Miao Cheng,
Du sheng zi - 2007 Du sheng zi (2007)
None
Rating: 0/10
Drama,
Shi Chao, Meng Nuo, Bo Yu,
Mo shan - 2006 Mo shan (2006)
None
Rating: 6/10
Comedy, Drama, Music,
Wei Zhao,
Ma xi xue xiao - 2006 Ma xi xue xiao (2006)
None
Rating: 7.1/10
Documentary,
,
Pi jiu hua - 2006 Pi jiu hua (2006)
None
Rating: 0/10
Drama,
Ying-Ying Chu, Chi Miao,
Fei - 2006 Fei (2006)
None
Rating: 0/10
Drama,
Jiaojiao Wu, Yi Zhao,
Wei Jiao - 2006 Wei Jiao (2006)
None
Rating: 0/10
War,
Naiwen Li, Yongjian Zhang, Jian Hou,
Xue lang - 2006 Xue lang (2006)
None
Rating: 0/10
Drama,
Jing Lu, Shuangbao Wang,
Li fa shi - 2006 Li fa shi (2006)
None
Rating: 5.7/10
Drama, Romance, War,
Yuanjin Bi, Kun Chen, Lihong Li,
Nan ren shang lu - 2006 Nan ren shang lu (2006)
None
Rating: 0/10
Drama,
Xiaoning Liu,
Shanghai Red - 2006 Shanghai Red (2006)
I never meant to hurt anyone...
Rating: 5.9/10
Drama,
Vivian Wu, Richard Burgi, Honglei Sun,
Prince of the Himalayas - 2006 Prince of the Himalayas (2006)
Love is helpless, love is dangerous, and love requires sacrifice.
Rating: 6.8/10
Drama,
Purba Rgyal, Dobrgyal, Zomskyid,
Discover new actors