Movies from china:
more countries
Tofu - 2017 Tofu (2017)
None
Rating: 6.3/10
Animation,
Peisi Chen, Guanlin Ji, Li-Chun Lee,
Shen mi jia zu - 2017 Shen mi jia zu (2017)
None
Rating: 5.3/10
Drama,
Ariel Lin, Xiao Chen, Wu Jiang,
Inference Notes - 2017 Inference Notes (2017)
Reason out and see your heart.
Rating: 4.9/10
Crime, Drama, Mystery, Thriller,
Duling Chen, Shao-Wen Hao, Julie,
Strawman - 2017 Strawman (2017)
None
Rating: 5.0/10
Drama, Family,
Wang Yao, Lin Yu, Chen Xiaorong,
Beast of Burden - 2017 Beast of Burden (2017)
None
Rating: 5.0/10
Animation,
,
Meido - 2017 Meido (2017)
None
Rating: 5.0/10
Drama,
Zhu Zhu, Duobujie, Zhuo Cuo Wang,
Home Away - 2017 Home Away (2017)
None
Rating: 5.0/10
Drama, Family,
Wei Fan, Lu Huang, Cai-gen Xu,
Walking Past the Future - 2017 Walking Past the Future (2017)
None
Rating: 6.9/10
Drama,
,
Tian Lai Meng Xiang - 2017 Tian Lai Meng Xiang (2017)
None
Rating: 8.2/10
Drama, Family,
,
Mi Hua Zhi Wei - 2017 Mi Hua Zhi Wei (2017)
None
Rating: 7.2/10
Drama,
,
Discover new actors