Movies from china:
more countries
Tudi - 1954 Tudi (1954)
None
Rating: 0/10
Drama,
Dezhang Bai, Ge Chen, Yuntai Guo,
Yi jian ti an - 1954 Yi jian ti an (1954)
Director Enjie Li
Rating: 5.5/10
Drama,
Qiang Chen, Jiufang Li, Yuan Ling,
Nan dao feng yun - 1955 Nan dao feng yun (1955)
None
Rating: 7.2/10
War,
Nan Deng, Xiaohan Hu, Wei Li,
Lian yin - 1955 Lian yin (1955)
None
Rating: 0/10
Drama,
Ganshan Lin, Wuxia Lin, Geyu Li,
Qin Xiang Lian - 1955 Qin Xiang Lian (1955)
Changchun Film Studio
Rating: 5.9/10
Musical, Romance,
Shaofang Chen, Liru Dou, Yinrong Hao,
Zhu Fu - 1956 Zhu Fu (1956)
None
Rating: 6.8/10
Drama,
Yang Bai, Li Di, Zongxiang Guan,
You yuan jin meng - 1956 You yuan jin meng (1956)
None
Rating: 0/10
Family,
Baolin Hou,
Tie dao you ji dui - 1956 Tie dao you ji dui (1956)
None
Rating: 6.3/10
War,
Nan Deng, Ji Feng, Qi Feng,
Luo shui ji - 1956 Luo shui ji (1956)
None
Rating: 0/10
Drama,
Qi Bao, Wenshun Cui, Jie Liu,
Li Shizhen - 1956 Li Shizhen (1956)
None
Rating: 6.5/10
Drama,
Shi Shu, Xiuwen Shu, Dan Zhao,
Mu qin - 1956 Mu qin (1956)
None
Rating: 0/10
,
Ruifang Zhang,
Wei le he ping - 1956 Wei le he ping (1956)
None
Rating: 5.8/10
Drama,
Dan Zhao, Yang Bai, Shu Chen,
Pu bu mie de huo yan - 1956 Pu bu mie de huo yan (1956)
None
Rating: 0/10
Drama, War,
,
Hushi riji - 1956 Hushi riji (1956)
Director Tao Jin
Rating: 6.1/10
Drama,
Wei Li, Jian Suhua, Huada Tang,
Ma ma yao wo chu jia - 1956 Ma ma yao wo chu jia (1956)
None
Rating: 5.1/10
Drama,
Mei Bai, Weimin Ren,
Min jiang ju zi hong - 1956 Min jiang ju zi hong (1956)
Chinese
Rating: 5.6/10
Drama,
Jiufeng Shi, Fa Zhang,
Nu lan wu hao - 1957 Nu lan wu hao (1957)
None
Rating: 6.8/10
Drama, Romance, Sport,
Chaoming Cui, Yi Qin,
Cheng feng po lang - 1957 Cheng feng po lang (1957)
None
Rating: 5.4/10
Drama,
Duo Cao, Zhi Cheng, Lin Er,
Discover new actors