Movies from china:
more countries
Duan chang tian ya - 1948 Duan chang tian ya (1948)
None
Rating: 0/10
,
,
Yao yuan de ai - 1948 Yao yuan de ai (1948)
None
Rating: 0/10
,
Jian Kang, Yi Qin, Ying Wu,
Xiang si zhai - 1948 Xiang si zhai (1948)
None
Rating: 0/10
,
Qiuxia Gong, Kun Xiang, Feng Zhou,
Xiong shou - 1948 Xiong shou (1948)
Chinese film.
Rating: 5.8/10
Thriller,
Pingqian Li,
Chun gui he chu - 1948 Chun gui he chu (1948)
China film
Rating: 5.0/10
Drama,
Pingqian Li,
Shi du qing shen - 1948 Shi du qing shen (1948)
Daye Pictures
Rating: 5.8/10
Drama,
Hongying Ouyang, Chong Pei, Li Sha,
Luan feng yuan - 1948 Luan feng yuan (1948)
None
Rating: 4.3/10
Drama,
Feng Yueh,
Wuya yu maque - 1949 Wuya yu maque (1949)
None
Rating: 7.3/10
Drama,
Dan Zhao, Yinyan Wu, Daolin Sun,
Sha ren ye - 1949 Sha ren ye (1949)
None
Rating: 0/10
,
,
Qing shan cui gu - 1949 Qing shan cui gu (1949)
None
Rating: 0/10
,
,
Sen lin da xue an - 1949 Sen lin da xue an (1949)
None
Rating: 0/10
,
,
Yin hai huan meng - 1949 Yin hai huan meng (1949)
None
Rating: 0/10
,
,
Xun meng ji - 1949 Xun meng ji (1949)
None
Rating: 0/10
,
,
Mei yan qin wang - 1949 Mei yan qin wang (1949)
None
Rating: 4.6/10
Drama,
Weibang Ma-Xu,
E ren xing - 1949 E ren xing (1949)
None
Rating: 0/10
Drama,
Hongda Guan, Langen Han,
Zhong Hua nu er - 1949 Zhong Hua nu er (1949)
None
Rating: 6.6/10
War,
Li Bo, Defu Du, Feng Jin,
Qiao - 1949 Qiao (1949)
None
Rating: 6.2/10
Drama,
Qiang Chen, Defu Du, Hao Jiang,
Li ren xing - 1949 Li ren xing (1949)
None
Rating: 6.9/10
,
Zhongshi Gao, Zongying Huang, Ma Lan,
Wu xing de zhan xian - 1949 Wu xing de zhan xian (1949)
Invisible Battlefront
Rating: 4.1/10
Drama,
Ban Lu, Xiangli Yao, Ping Zhang,
Fu shi - 1950 Fu shi (1950)
None
Rating: 5.6/10
Drama,
Zhi Cheng, Chaoming Cui, Ni Dan,
Bai mao nu - 1950 Bai mao nu (1950)
None
Rating: 6.6/10
Drama, Music,
Qiang Chen, Baiwan Li, Hua Tian,
Gao ge meng jing - 1950 Gao ge meng jing (1950)
None
Rating: 0/10
Drama,
Fei Lu, Ke Poo, Wei Qu,
Nong jia le - 1950 Nong jia le (1950)
None
Rating: 0/10
Drama,
Fa Zhang, Yi Qin, Yuping Wei,
Nan zheng bei zhan - 1952 Nan zheng bei zhan (1952)
None
Rating: 5.6/10
War,
Ge Chen, Ji Feng, Huada Tang,
Long xu gou - 1952 Long xu gou (1952)
None
Rating: 5.4/10
Drama,
Shiwen Chen, Pin Li, Jie Liu,
Liu hao men - 1952 Liu hao men (1952)
None
Rating: 4.6/10
Drama,
Zhenqing Guo, Lin Li, Xiaogong Li,
Fang Zhenzhu - 1952 Fang Zhenzhu (1952)
None
Rating: 0/10
Drama,
Yelu Gu, Tao Jin, Jinglu Sun,
Jia - 1957 Jia (1957)
None
Rating: 7.1/10
,
Heling Wei, Rui Jiang, Zhi Cheng,
Zhi qu Huashan - 1953 Zhi qu Huashan (1953)
None
Rating: 6.5/10
War,
Yuntai Guo, Jinbang Li, Qing Liu,
Ji mao xin - 1954 Ji mao xin (1954)
None
Rating: 5/10
War,
Yuanyuan Cai, Shi Shu,
Discover new actors